Prezentujemy wyniki trzeciego naboru programu „Partnerstwo dla Muzyki 2.0”. Jury pozytywnie rozpatrzyło 29 spośród 73 zgłoszonych projektów. Poniżej znajduje się pełna lista nagrodzonych inicjatyw z naboru prowadzonego w dniach 26 czerwca-9 lipca 2020 r. Czwarty z pięciu naborów rozpoczyna się już 17 lipca i potrwa do 30 lipca 2020 r.

Jury oceniało zgłoszone projekty pod kątem wartości artystycznej zaproponowanego programu wydarzenia muzycznego oraz jego walorów merytorycznych. W drugim etapie naboru przyznano dotacje na sumę 92 350 zł, z czego 31 600 zł przyznano projektom ROZRYWKOWYM, 29 750 zł projektom JAZZ i ETNO, a 31 000 zł zgłoszeniom w kategorii MUZYKA WSPÓŁCZESNA I KLASYKA.

„Partnerstwo dla Muzyki”: reaktywacja w wersji 2.0

Konkurs „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” to powrót do realizowanego w 2018 roku projektu wspierającego lokalnych artystów. Na pomoc dzięki projektowi Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego mogą liczyć m.in. artyści, producenci muzyczni, DJ-e, a także kluby muzyczne czy działający w Krakowie organizatorzy małych koncertów klubowych i koncertów kameralnych. Zgłoszenia oceni jury złożone m.in. z dziennikarzy muzycznych. Termin przesyłania zgłoszeń do czwartego etapu mija 30 lipca. Cały program „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” potrwa do końca sierpnia bieżącego roku. Program wsparcia dla branży muzycznej „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” ma ułatwić szerokiej publiczności kontakt z muzyką krakowskich twórców poprzez możliwość odtworzenia jej w domu, a także uczestnictwa w koncertach online. Skierowany jest do lokalnych artystów, wykonawców, producentów muzycznych, DJ-ów, klubów muzycznych, organizatorów małych koncertów klubowych, aranżerów, a także kompozytorów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku ze stanem epidemii COVID-19. Maksymalna kwota, jaką mogą otrzymać zwycięskie projekty, wynosi 5000 zł.

Kolejny nabór startuje już 17 lipca i potrwa do 30 lipca 2020 r.