Peter Baroš jest sekretarzem generalnym SIGIC (Slovenian Music Information Center), głównego punktu informacyjnego związanego ze słoweńską muzyką, artystami, profesjonalistami z branży, a także bieżącymi wydarzeniami oraz inicjatywami muzycznymi. W latach 2010-2014 pracował na stanowisku konsultanta muzycznego w Ministerstwie Kultury Republiki Słowenii, a w okresie 2018-2019 pełnił funkcję przewodniczącego IAMIC – International Association of Music Information Centers. Jest koordynatorem projektów Praznik Glasbe, słoweńskiej odsłony Fête de la Musique, a także Music Slovenia, lokalnego konsorcjum zajmującego się eksportem w zakresie branży muzycznej.