Manager i animator kultury, pedagog, muzyk. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną na Uniwersytetach: Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych (współzałożyciel Stowarzyszenia Pro Musica Mundi czy Fundacji Miasto Literatury). Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Willa Decjusza, stowarzyszenia Forum Kraków, Członkiem Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza; od 2004 r. związany z biurem Kraków 2000, które przekształciło się w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Pełni w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych.

Prowadzi projekty międzynarodowe KBF i miasta, projekty integrujące działania podmiotów zaangażowanych w kulturę, rozwija kluczowe projekty literackie, muzyczne, filmowe. Realizuje politykę programową ważnych krakowskich festiwali muzycznych: Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie, cykl ICE Classic. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży.

W obszarze filmowym opiekuje się zespołem Krakow Film Commission i koordynuje program Filmowy Kraków; w dziedzinie literatury prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury, a obecnie realizuje program Kraków Miasto Literatury, m.in. program edukacji literackiej, program wsparcia dla wydawców i księgarni, festiwale: Miłosza oraz Conrada program ICORN, w ramach którego Kraków udziela schronienia prześladowanym pisarzom. Był jednym z pomysłodawców połączenia bibliotek miejskich w jedną sieć Biblioteka Kraków, obecnie współtworzy koncepcję funkcjonalną i programową Centrum Literatury i Języka pn. Planeta Lem.

Jako członek Konwentu ds. strategii rozwoju kultury dla Krakowa, brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 r. W obszarze zarządzania dziedzictwem był reprezentantem Krakowa w międzyresortowym zespole Ministra Kultury przygotowującym 41. Sesję Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; realizował kongres miast kreatywnych UNESCO Krakowice. Creative Crossroads, a obecnie jest członkiem zespołu Prezydenta Krakowa ds. organizacji kongresu Organization of World Heritage Cities (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z siecią Miast Festiwalowych Świata (Festival Cities Network), skupiającej Montreal, Kraków, Edynburg, Adelajdę i Singapur. Jest członkiem zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Uzyskał prestiżowe stypendium Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (Social Change through Arts) realizowanych przez Fundację Meridian. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury nadany przez Ministra Kultury i Środków Przekazu Republiki Francji (2013).

Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jako ekspert jest zapraszany na krajowe i międzynarodowe konferencje.