Siła ludzkiego głosu, moc przyrody i zaklinanie jej, archaiczna obrzędowość i mądrość kobiet, które nad nią czuwają, surowe piękno tradycyjnej melodyki – tak w skrócie opisać można świat, z którym związały swoje artystyczne poszukiwania członkinie grupy Z Lasu.

Zespół Z Lasu śpiewa tradycyjne wielogłosowe pieśni z Polesia – unikalnego pod względem zarówno przyrody, jak i kultury regionu, rozciągającego się od Polski przez Ukrainę i Białoruś aż po Rosję. Grupę tworzą osoby zaangażowane w praktykowanie muzyki tradycyjnej (ludowej), z bogatym doświadczeniem śpiewaczym, artystycznym i badawczym, które od 2008 roku jeżdżą na Polesie w poszukiwaniu dawnych pieśni i śladów archaicznej kultury. Docierają do najstarszych mieszkańców, poznają ich historie, uczą się od nich śpiewać. Cały repertuar zespołu pochodzi z nagrań terenowych uczestniczek.