Projekt: Hub for the Exchange of Music Innovation in Central and South-Eastern Europe (HEMI)
środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Promesa dla kultury
Dotacja łącznie: 959 924,11 zł.