Krakowskie Biuro Festiwalowe

Wygrana 2, 30-311 Kraków

tel. +48 12 354 25 00  fax. +48 12 354 25 01
godziny pracy Biura: 8.30-16.30
poczta@biurofestiwalowe.pl