Partnerstwo Dla Muzyki

To konkurs Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Na nagrodę i wsparcie merytoryczne mogą liczyć artyści, stowarzyszenia oraz fundacje, które zajmują się muzyką w Krakowie. Zgłoszenia oceni jury złożone m.in. z dziennikarzy muzycznych.

Ostatni etap pilotażowego projektu „Partnerstwo dla Muzyki”  ma termin zamknięcia naboru 1 lipca. Jednorazowo laureaci konkursu mogą otrzymać nagrodę o wysokości do 2500 zł brutto. Każdy z etapów programu przewiduje wsparcie maksymalnie czterech inicjatyw.

„Program jest realizowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Krakowa 2030 oraz Statutem Krakowskiego Biura Festiwalowego w zakresie wsparcia lokalnej sceny muzycznej oraz oddolnych inicjatyw, które powstają w naszym mieście.” mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego i kontynuuje „Do udziału w nim zapraszamy artystów, NGOsy, kluby muzyczne, fundacje i inne instytucje. Wspólna realizacja flagowych krakowskich festiwali z projektami dopiero powstającymi lub realizowanymi autonomicznie, z pewnością przyczyni się do ich rozwoju oraz do budowania trwałych, długofalowych partnerstw z młodymi lokalnymi artystami.”

Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprosiło do jury konkursowego dziennikarzy muzycznych oraz przedstawicieli Krakowskiej Sceny Muzycznej. Jury będzie oceniać zgłoszone projekty pod kątem wartości artystycznej zaproponowanego programu wydarzenia muzycznego, jego walorów merytorycznych oraz przejrzystości oferty.

„Program jest w fazie pilotażowej, która ma odpowiedzieć na pytanie, jakich narzędzi potrzebuje młody artysta do rozwoju kariery na poziomie zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.” mówi Maja Łapuszyńska, koordynatorka programu, odpowiedzialna także za program Wianków – Święta Muzyki i kontynuuje „Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej sceny muzycznej. Ma na celu wsparcie małych lokalnych inicjatyw oraz cyklów muzycznych organizowanych przez niezależnych artystów.”

Regulamin programu „Partnerstwo dla Muzyki” oraz harmonogramy naborów są dostępne na stronie internetowej biurofestiwalowe.pl.

W skład jury konkursu wchodz:
Magdalena Wojewoda – Mleczko – dziennikarka muzyczna, muzykolog i dyrektor muzyczny radia RMF Classic; prowadziła audycje w Radiu Kraków, w RMF Classic; pracowała w Operze Krakowskiej, będąc koordynatorką pracy artystycznej;
Tomasz Doksa – dziennikarz muzyczny, specjalizujący się w muzyce alternatywnej, piszący m.in dla Gazety Magnetofonowej, Red Bull Music; pisał dla magazynów „Aktivist”, „Hiro” i „Exklusiv”. kierował serwisem muzycznym w Onecie, współtworzył T-Mobile Music;
Michał Wójcik – twórca festiwalu Tak Brzmi Miasto, współtwórca Krakowskiej Sceny Muzycznej, specjalista znający potrzeby lokalnych artystów;
Magdalena Tutka, Maja Łapuszyńska – pracownicy merytoryczni w Dziale Muzycznym Krakowskiego Biura Festiwalowego, odpowiadający za program imprez rozrywkowych biura: Wianków – Święta Muzyki oraz Sylwestra w Krakowie; odpowiadają także za przebieg formalno-merytoryczny konkursu